Restorasyon Ve Güçlendirme

Güçlendirme, hasar görmemiş bir yapı veya yapı elemanının öngörülen bir

güvenlik düzeyine çıkarmak için yapılan müdehalelerdir. Onarım, hasar görmüş

bir yapı veya yapı elemanının öngörülen bir güvenlik düzeyine çıkarmak için

Hasar görmüş yapılarda onarımın yanı sıra güçlendirme de

yapılabilir. Betonarmede çatlama ve ezilme, kirişlerde eğilme veya kesme

hasarları, zemin sorunları güçlendirme çalışmalarının arasında yer

almaktadır.

Tüm eski binaların yıkılarak yeniden yapılması maddi ve manevi

olarak mümkün olmayacağından dolayı, bu yapıların uygun olanlarının tespit

edilerek güçlendirilmesi mümkün gözükmektedir.

Renovasyon projeleri, mimaride ve inşaatta kullanılan esaslı onarım projelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Peki renovasyon nedir, nasıl yapılır diyorsanız hemen yanıtlayalım.

Renovasyon kelime anlamı olarak “yenileme” anlamına geliyor. Renovasyon işlemi bir yapının belli kısımlarının korunarak yenilenmesi olarak ifade ediliyor.

Daha geniş anlamda düşünürsek renovasyon;Bir kentin bir bölümünün; bir yapının ya da yapının bir bölümünün koruma amacı ile yenileştirilmesidir.

Renovasyonda; tarihi bir yapının onarılarak yeni bir işlev kazandırılıyor.